Zapytanie ofertowe

„Głęboka, kompleksowa modernizacja obiektu przedsiębiorstwa „Ełczanka”, ul. Suwalska 9 Ełk”

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE